Duett-regnskapsprogram-rapporter-ikon

Rapportering i Duetts regnskapsprogram

Med regnskapsprogrammet får du tilgang til oversiktlig og interaktiv rapportering som gir deg innsikt og kontroll fra overordnet nivå og ned på detaljnivå.

pill-left
 • Rapporter som gir alt fra det store bildet til den lille detaljen

  I kontrollsenteret finner du alltid en enkel oversikt med en visuell presentasjon av viktige nøkkeltall og informasjon om regnskap, kunder, fakturaer, leverandører og prosjekter. Fra dette oversiktsbildet kan du enkelt klikke videre for å få mer detaljert informasjon og analyser

 • Standard rapport eller egendefinerte maler

  Rapportene i Duett gir deg innsikt i virksomhetens økonomi og ytelse, slik at du kan ta informerte beslutninger og ha kontroll uten ubehagelige overraskelser.

 • Visuell og tidsbesparende rapportering

  Med Duett sin grafiske prosjektanalyse blir det enkelt for både prosjektledere og medarbeidere å holde styr på alle pågående prosjekter. Du kan sjekke inntekter, kostnader, timer og faktureringsgrad med bare noen få klikk. Du blir kvitt manuelle mapper med fakturakopier og har full oversikt over prosjektene på en måte som sparer tid og forenkler hverdagen.

Flere relevante funksjoner

 • Digitale bilag

  Med digitale bilag får du muligheten til å klikke deg raskt ned til selve bilagsbildet, slik at du kan se originaldokumentasjonen og ha full kontroll på de økonomiske transaksjonene.

 • Lage egne rapportmaler

  Duett har en rekke ferdige rapporter du kan bruke, men du kan også lage egne rapportmaler. Du kan dessuten eksportere data til Excel for å lage tilpassede rapporter etter behov.

 • Egendefinert Dashboard

  Du får tilgang til mange nyttige funksjoner, inkludert en oversikt over prosjektene dine. Alle oppslag er enkle å forstå og vises i et grafisk og interaktivt format. Du kan bare klikke deg videre fra oversiktsbildet og få mer detaljert informasjon.

 • Detaljert prosjektanalyse

  Prosjektanalysen gir deg en oversikt over de bokførte inntektene, ordrereserven og eventuelle timereserver. På samme måte viser den kostnadene, både de bokførte og de beregnede. Hvis du har angitt en avtalt kontraktsum, vil den også vises.

 • Reell oversikt

  Den fullstendige oversikten beregnes ut fra de bokførte og forventede inntektene, fratrukket de bokførte og forventede kostnadene. I visningen bruker vi tydelig symbolikk, der grønt viser overskudd og rødt viser negative prosjektresultater. Dette gjør det enkelt for deg å se om prosjektet går med fortjeneste eller tap.

 • Kontroll på timer brukt

  I prosjektanalysen kan du se antall timer som er overført til fakturering, timer som ennå ikke er fakturert og ikke-fakturerbare timer. Hvis det er satt opp et timebudsjett for prosjektet, kan du også se sammenligningen mellom faktiske timer og budsjettet.

Ofte stilte spørsmål om Duett

 • Er det en app? arrow

 • Er det mulighet for integrasjoner i Duett? arrow

 • Er det en god oversikt på ubetalte fakturaer? arrow

 • Er det enkelt å lage en faktura? arrow

 • Er det et godt varslingssystem i regnskapsprogrammet? arrow

 • Er det mulig å lage egne betalingsplaner? arrow

 • Hvordan oppretter man en rapport? arrow

 • Kan man kommunisere/chatte med andre i regnskapsprogrammet? arrow

top-right-pill
bottom-right-pill
bottom-left-logo-d

Lurer du på noe?

Ta gjerne kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende Duett.