Slik kan kunden attestere og betale

Bli trygg på arbeidsflyten og muligheter kunden har i denne prosessen fra MinSide. Vi ser også på kontrollrutinen for deg som regnskapsfører etter at bilagene er attestert. Ved behov kan gjennomgang utvides med bruk av attestasjonsflyt.

Varighet: 1 time

Innhold

  • Godkjenning av bilag

  • Betaling, betalingsplan og delbetaling

  • Viderefakturering

  • Håndtering av reklamasjon på inngående faktura

  • Dialog med regnskapskontor

  • Finn attesterte bilag

Målgruppe: Kurset passer for deg som har grunnleggende kjennskap til Duett Økonomi.

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser