Med Duett Lønn får du en sømløs flyt av data mellom timeregistrering, lønn, regnskap, bank og innberetninger til det offentlige. Dette kurset viser funksjonene i Duett Lønn. Vi viser hvordan dere setter opp en klient, og vi gjennomgår en lønnskjøring fra A-Å i programmet. Vi vil også kort demonstrere mulighetene som ligger i digital registrering av timer i Duett Time. Etter kurset skal kunne vurdere hvilke klienter Duett Lønn passer for, og hva som skal til for at dere skal kunne komme i gang med programmet.

Varighet: 3 timer

Innhold

Hvordan setter vi opp en klient

 • Firmaoppsett

 • Ansatteregister

 • Lønnsartregister

 • Fast lønn og trekk

Hvordan gjennomfører vi en lønnskjøring

 • Registrering og gjennomføring

 • Utbetaling

 • Bokføring

 • A-melding

 • Avstemming og kontroll

Duett Time

 • Hvordan kan ansatt registrere timer på mobil

 • Hvordan kan administrator kontrollere timer

Autorisasjon: Kurset gir 1 time skatt/avgift, 1 time andre fagområder.

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser