Digitalisering og Kontrollsenter

I dette kurset tar vi for oss mulighetene for digitalisering og automatisering i Duett Økonomi. Vi viser funksjoner, oppsett og muligheter for arbeidsdeling med kunde.

Varighet: 3 timer

Innhold

Innledning

 • Fordelene med et automatisert og digitalisert regnskap

Praktisk bruk

 • Salg

  • Fakturering

  • Automatisk bokføring av innbetalinger

  • Betalingsoppfølging

 • Kjøp

  • Attestasjon og betaling av inngående

  • Automatisk bokføring av utbetalinger

 • Duett Bilagskontroll

  • Automatisk bokføring

  • Bokføring av manuelle bilag

  • Konteringsoppsett

 • Rapporter

 • Varsling og handlingssenter

Oppsett

 • Gjennomgang av oppsett – Veiviser Duett

Målgruppe: Kurset passer for deg som har grunnleggende kjennskap til Duett regnskapsprogram.

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser