Digitalisering og automatisering i Duett regnskapsprogram

I dette kurset tar vi for oss mulighetene for digitalisering og automatisering i Duett regnskapsprogram. Vi viser funksjoner, oppsett og muligheter for arbeidsdeling med kunde.

Temaer

Innledning

 • Fordelene med et automatisert og digitalisert regnskap

 • Tips og råd for best mulig oppstart

Praktisk bruk

 • Inntektsstrøm

  • Fakturering

  • Automatisk bokføring av innbetalinger

  • Betalingsoppfølging

 • Kostnadsstrøm

  • Attestasjon og betaling av inngående

  • Automatisk bokføring av utbetalinger

 • Duett Bilagskontroll

  • Automatisk bokføring

  • Bokføring av manuelle bilag

  • Konteringsoppsett

 • Rapporter

 • Varsling og handlingssenter

Oppsett

Gjennomgang av oppsett for å aktivere funksjoner:

 • Fakturering

 • Bankintegrasjon OCR/remittering

 • Aktivering av Duett Bilagskontroll

 • EHF-mottak

 • Rapporter

 • Attestasjon og betaling

Kundeportalen

 • Opprettelse og administrasjon av brukere

 • Hvor finner vi informasjon?

Regelverk og datasikkerhet

 • Hva sier regelverket om digital bokføring?

 • Hvordan ivaretar vi datasikkerheten i en digital hverdag?

Målgruppe: Kurset passer for alle, da vi tilrettelegger innholdet etter ditt behov.

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser