Årsoppgjør for selskap med deltakerfastsetting (SA)

Kurset gir en praktisk innføring i årsoppgjør for samvirkeforetak i Duett og det er delt i tre deler;

Driftsmiddelregisteret, skattedokumenter og årsregnskap..

Varighet: 5 timer

Innhold

  • Driftsmiddelkartotek

  • Andels- og medlemsregister

  • Produksjon av skattedokumenter

  • Offentlig regnskap og noter

  • Andelsregister

Målgruppe: Dette er et nybegynnerkurs, og passer best for de som har liten eller ingen erfaring med bruk av årsoppgjørsfunksjonaliteten i Duett. Det er en forutsetning at deltakeren har faglig kompetanse for regnskap med full regnskapsplikt.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 5 timer opplæring med konsulent, og hvordan timene fordeles avtales med konsulent. Det er anbefalt med opptil 5 deltakere samtidig.

Autorisasjon: Kurset gir 1,5 timer innenfor fagområdet finansregnskap, 1 time Skatt- og avgiftsrett og 0,5 timer Annet.

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser