Årsoppgjør for Aksjeselskap (AS)

Kurset gir en praktisk innføring i årsoppgjør for AS i Duett og det er delt i tre deler; Driftsmiddelregisteret, skattedokumenter og årsregnskap. Målet er å lære hvordan man i praksis gjennomfører et årsoppgjør for AS i Duett regnskapsprogram.

Varighet: 5 timer

Innhold

  • Driftsmiddelkartotek

  • Aksjonærregister

  • Produksjon av skattedokumenter

  • Offentlig regnskap og noter

Målgruppe: Dette er et nybegynnerkurs, og passer best for de som har liten eller ingen erfaring med bruk av årsoppgjørsfunksjonaliteten i Duett regnskapsprogram. Det er en forutsetning at deltakeren har faglig kompetanse for regnskap med full regnskapsplikt.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres med 5 timer opplæring med konsulent inkludert egentrening på oppgaver. Det er anbefalt med opptil 5 deltakere samtidig.

Autorisasjon: Kurset gir 1,5 timer innenfor fagområdet finansregnskap, 1 time Skatt- og avgiftsrett og 0,5 timer Annet.

Har du spørsmål, ta kontakt via e-post: support@duett.no eller telefon: 02331 / 62 48 26 00.

Priser